Beboerdemokrati

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligsorganisationens øverste myndighed.

Repræsentantskabet vedtager de overordnede rammer for organisationsbestyrelsens arbejde.

 

Hvem sidder i repræsentantskabet?

Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og beboerevalgte repræsentanter for hver afdeling.

 

Hvordan bliver man valgt til repræsentantskabet?

Du kan blive valgt ind i repræsentantskabet ved at være bestyrelsesmedlem for din boligafdeling. Hver afdeling har ret til et vist antal pladser i repræsentantskabet afhængigt af deres størrelse.

Hvem sidder i Repræsentantskabet?

Anette Ågard Nielsen, medlem

Annelise Refshauge, medlem

Birger Vick, medlem

Erik Nordstrøm, medlem

Henrik Pedersen, medlem

Hans Laustsen, medlem

Thomas Jensen, medlem

Tove Bagger, medlem

Sussy Hansen, medlem

Nikolaj Dehn, medlem

Laura Larsen, medlem

Sidst opdateret: 21. august 2023