Beboerdemokrati

Repræsentantskabet

Organisationsbestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Nordsjællands Almene Boligselskab. Organisationsbestyrelsen er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger.

 

Hvordan bliver man valgt til organisationsbestyrelsen?
Medlemmer til organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Thomas Jensen, formand

Anette Fogh, næstformand

Anette Ågard Nielsen, næstformand

Anna Marie Mason, medlem

Annelise Refshauge, medlem

Birte Kreilgaard, medlem

Birte Starup, medlem

Erik Nordstrøm, medlem

Henrik Pedersen, medlem

Hans Laustsen, medlem

Jette Nørskov, medlem

Klaus Larsen, medlem

Sussy Hansen, medlem

Nikolaj Dehn, medlem

Øyvind Bakke, medlem

Sidst opdateret: 21. august 2023