Beboerdemokrati

Afdelingsbestyrelse

Hver boligafdeling har en afdelingsbestyrelse, der er valgt af dig og dine naboer på et beboermøde. Det er afdelingsbestyrelsens opgave at varetage alle beboeres interesser og træffe de daglige beslutninger vedrørende boligafdelingen. Afdelingsbestyrelsen sørger for at de aktiviteter og ønsker, der er blevet vedtaget i årets budget, bliver igangsat.

 

En af hovedopgaverne er også at sørge for at undersøge rammerne og eventuelle økonomiske konsekvenser for beboernes ønsker, inden forslagene præsenteres på et afdelingsmøde. Dog kan forslag godt gå direkte på beboermødet uden afdelingsbestyrelsens behandling – det vil typisk være forslag uden større økonomiske konsekvenser.

 

Jo bedre forberedt forslagene er, jo nemmere er det for beboerne at tage stilling til, om forslagene skal godkendes. Afdelingsbestyrelsen kan således medvirke til, at beboerdemokratiet bliver effektivt og dynamisk.

Afdelingsbestyrelsen mødes typisk en gang hver / hver anden måned. På mødet drøfter man afdelingens drift og tager stilling til aktuelle spørgsmål.

Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et beboermøde. På mødet kan alle myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

Du skal ikke kunne noget bestemt for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er, at du er interesseret i dit boligområde, og at du er klar på at repræsenterer de andre beboere og varetage deres interesser. 

Afdelingsbestyrelserne

Hans Christian Laustsen, formand for afdelingsbestyrelsen

Hans Jakob Daugaard Nielsen, næstformand for afdelingsbestyrelsen

Erik Moesby Nordstrøm, medlem af afdelingsbestyrelsen

Henrik Haugaard Pedersen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Kirsten Nielsen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Morten Sandfeld, medlem af afdelingsbestyrelsen

Thomas Jensen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Pia Hougaard, medlem af afdelingsbestyrelsen

Asger Roth, medlem af afdelingsbestyrelsen

Oskar Grelck, medlem af afdelingsbestyrelsen

Berit Sandfeld, medlem af afdelingsbestyrelsen

Ernst Christensen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Inge Priergaard-Møller, medlem af afdelingsbestyrelsen

Leif Pedersen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Lis Nordstrøm, medlem af afdelingsbestyrelsen

Øyvind Bakke, formand

Bestyrelsesmedlemmer
Jette Nørskov
Kirsten Pedersen
Mai-Britt Englund
Bettina R. Pedersen

Suppleant
Anne Christiansen

Sidst opdateret: 24.11.2022

Der er for tiden ikke valgt nogen afdelingsbestyrelse.

Den daglige drift varetages af organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret.

Nikolaj Dehn, formand for afdelingsbestyrelsen

Kenneth Røddik Hansen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Lykkemaj Ellise Otillia, medlem af afdelingsbestyrelsen

Eddi Chaikhot Nielsen, suppleant for afdelingsbestyrelsen

Susanne Simony, suppleant for afdelingsbestyrelsen

Annelise Refshauge, formand for afdekubgsbestyrelsen

Johann Jørgensen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Nadica La Rosa, medlem af afdelingsbestyrelsen

Birger Vick, medlem af afdelingsbestyrelsen

Michael Bigand, medlem af afdelingsbestyrelsen

Denise Brown Petersen, suppleant for afdelingsbestyrelsen

Louise Hedelund Jørgensen, suppelant for afdelingsbestyrelsen

Anette Ågård Nielsen, formand for afdelingsbestyrelsen

Jessie Christiansen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Åge Ågård Nielsen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Gorm Simonsen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Eddie Allan Jensen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Erik Moesby Nordstrøm, fungerende afdelingsbestyrelsesformand

Toni Einfeldt Larsen, formand for afdelingsbestyrelsen

Laura Larsen, medlem af afdelingsbestyrelsen

Mathilde Eskedal Plesner, medlem af afdelingsbestyrelsen

Danny Pang, suppleant for afdelingsbestyrelsen

Annette Marie Laursen, suppleant for afdelingsbestyrelsen

Annelise Refshauge, fungerende afdelingsbestyelsesformand

Sidst opdateret maj 2023