Afdelinger

Grønnemosen

Grønnemosen er sammenlagt pr. 1. januar 2020 og består af Grønnegade Ældreboliger, Mosehusene og Løngangshuset.

Fælles for afdelingernes boliger er at de alle er beliggende i et grønt område tæt op af Frederiksborg Slot og Indelukket. Der er tilhørende komfur og køleskab i boligerne. 

Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen, 1 kat eller 1 hund – hund/kat skal registreres ved ansøgning til ejendomskontoret.

 

Afdelingerne benytter vedligeholdelsesordning A. Alle boligerne anvises af Hillerød Kommune og er 2 rumsboliger.

Løngangshuset
Boligerne ligger på Løngangsgade 11 - 13. Boligerne er bygget i 1999 og består af 16 række- og etagehuse. Boligerne i stueetagen har private terrassehaver, mens øvrige boliger har altan, bortset fra de små midtfor-lejligheder. Parkering sker samlet på p-plads nord for afdelingen. Vaskeri ligger på adressen Grønnegade 4B i kld. Der er beboerlokale i stueplan og det er åbent efter aftale med Hillerød Kommune.

Grønnegade Ældreboliger
Boligerne ligger på Grønnegade 7 - 13 og Jensensvej 2 - 8. Boligerne i stueetagen har egen have, mens boligerne på 1. sal har altan. Der er p-pladser og vaskerum ved hver enkelt blok. 

 

Alle boliger anvises af Hillerød Kommune. Afdelingen er nabo til Grønnegadecentret, som er et kommunalt aktivitetscenter for efterlønnere og pensionister.

Mosehusene
Boligerne ligger Løngangsgade 13 J – K og 15 – 17. Boligerne er fra 1999, og består af 72 ældreboliger. Der er fælles vaskeri.